Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 20 Con người: Các thành viên trong gia đình

Từ vựng

Con người
People
Mẹ
Mother
Cha
Father
Anh trai
Brother
Chị gái
Sister
Con trai
Son
Con gái
Daughter
Cháu trai
Nephew
Cháu gái
Niece
Ông nội
Grandpa
Bà nội
Grandma