Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 19 Màu sắc

Từ vựng

Màu gì?
What color is it?
Là màu đỏ
The color is red
Màu đen
Black
Màu xanh dương
Blue
Màu xanh lá
Green
Màu da cam
Orange
Màu tím
Purple
Màu đỏ
Red
Màu trắng
White
Màu vàng
Yellow
Màu xám
Gray
Màu vàng kim
Gold
Màu bạc
Silver