Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Ten
20
Twenty
30
Thirty
40
Forty
50
Fifty
60
Sixty
70
Seventy
80
Eighty
90
Ninety
100
One-hundred