Tiếng Việt Tiếng Anh Bài học 1 Bài học về từ vựng

Tiếng Anh :: Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

loading

Từ vựng :: Tiếng Anh Tiếng Việt

Hello
Xin chào
Good morning
Chào buổi sáng
Good afternoon
Xin chào buổi chiều
Good evening
Xin chào buổi tối
Good night
Chúc ngủ ngon
How are you?
Bạn có khỏe không?
Fine, thank you
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
And you?
Còn bạn?
Welcome
Chào mừng
It is a beautiful day
Đó là một ngày đẹp trời
Have a nice day
Chúc một ngày tốt đẹp
Goodbye
Tạm biệt
See you later
Hẹn gặp lại bạn sau
See you tomorrow
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
Excuse me (when bumping into someone)
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
May I help you?
Tôi có thể giúp gì bạn?