Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Anh :: Bài học 1 Bắt đầu: Xin chào

Từ vựng

Xin chào
Hello
Chào buổi sáng
Good morning
Xin chào buổi chiều
Good afternoon
Xin chào buổi tối
Good evening
Chúc ngủ ngon
Good night
Bạn có khỏe không?
How are you?
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
Fine, thank you
Còn bạn?
And you?
Chào mừng
Welcome
Đó là một ngày đẹp trời
It is a beautiful day
Chúc một ngày tốt đẹp
Have a nice day
Tạm biệt
Goodbye
Hẹn gặp lại bạn sau
See you later
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
See you tomorrow
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Excuse me (when bumping into someone)
Tôi có thể giúp gì bạn?
May I help you?