Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
Libro degli ospiti
Giỏ hàng
Carrello
Nhóm tin
Gruppo di discussione
Theo dõi
Abbonarsi
Thư gửi đi
Messaggi in uscita
Thư được mã hóa
Posta crittografata
Hộp thư đã gửi
Cartella posta inviata
Tin nhắn đã xóa
Messaggi cancellati
Hộp thư đến
Posta in arrivo
Hộp thư đi
Posta in uscita