Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
A capo automatico
Không gian ảo
Cyberspazio
Địa chỉ email
Indirizzo email
Sổ địa chỉ
Rubrica
Người nhận
Destinatario
Thư rác
Spam
Trả lời tất cả
Rispondi a tutti
Tệp đính kèm
Allegati
Đính kèm
Allegare
Đầu đề tin nhắn
Intestazione del messaggio
Tiêu đề
Oggetto