Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Tastiera
Nút
Pulsante
Máy tính xách tay
Computer portatile
Nút chuột
Pulsante del mouse
Bàn di chuột
Tappetino per il mouse
Chuột
Mouse
Cơ sở dữ liệu
Database
Bộ nhớ tạm
Clipboard