Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Preferiti
Tuỳ chọn
Seleziona la casella
Đánh dấu kiểm vào hộp
Trasferimento file
Chuyển tập tin
Connessione
Đăng nhập
Parola chiave
Từ khóa
Nome utente
Tên người dùng
Password
Mật khẩu
Firma digitale
Chữ ký số
Pubblico dominio
Miền công cộng
Larghezza di banda
Băng thông
Icona
Biểu tượng
Domande frequenti
Câu hỏi thường gặp