Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
Preferiti
Đánh dấu kiểm vào hộp
Seleziona la casella
Chuyển tập tin
Trasferimento file
Đăng nhập
Connessione
Từ khóa
Parola chiave
Tên người dùng
Nome utente
Mật khẩu
Password
Chữ ký số
Firma digitale
Miền công cộng
Pubblico dominio
Băng thông
Larghezza di banda
Biểu tượng
Icona
Câu hỏi thường gặp
Domande frequenti