Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Indietro
Tiếp theo
Avanti
Lưu
Salva
Lướt
Navigare
Tải về
Scaricare
Thực hiện
Eseguire
Nhấp vào
Cliccare
Kéo
Trascinare
Thả
Rilasciare
Đã cập nhật
Aggiornato
Cập nhật
Aggiornare
Trình đơn thả xuống
Menu a tendina
Dừng lại
Stop