Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Indietro
Quay lại
Avanti
Tiếp theo
Salva
Lưu
Navigare
Lướt
Scaricare
Tải về
Eseguire
Thực hiện
Cliccare
Nhấp vào
Trascinare
Kéo
Rilasciare
Thả
Aggiornato
Đã cập nhật
Aggiornare
Cập nhật
Menu a tendina
Trình đơn thả xuống
Stop
Dừng lại