Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Homepage
Tải lên
Caricare
Chọn
Scegliere
Thư mục
Cartella
Thanh công cụ
Barra strumenti
Quay trở lại
Torna indietro
Dấu trang
Segnalibro
Tại (@)
Chiocciola
Dấu gạch chéo (/)
Barretta obliqua
Dấu hai chấm (:)
Due punti