Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 103 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 103. Việc làm: sử dụng Internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Internet
Internet
Link
Liên kết
Gestore di servizi Internet
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Rete
Mạng
Pagina Web
Trang mạng
Indirizzo Web
Địa chỉ website
Sito web sicuro
Website bảo mật
Browser
Trình duyệt
Motore di ricerca
Công cụ tìm kiếm
Server sicuro
Máy chủ bảo mật