Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
Internet
Liên kết
Link
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Gestore di servizi Internet
Mạng
Rete
Trang mạng
Pagina Web
Địa chỉ website
Indirizzo Web
Website bảo mật
Sito web sicuro
Trình duyệt
Browser
Công cụ tìm kiếm
Motore di ricerca
Máy chủ bảo mật
Server sicuro