Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 100 Văn phòng: Nội thất

Từ vựng

Bàn
Tavolo
Giỏ giấy loại
Cestino della carta
Ghế
Sedia
Loa
Altoparlante
Cờ
Bandiera
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Questa è la sua scrivania?
Tin nhắn
Messaggio
Đèn
Lampada
Ánh sáng
Luce