Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 100 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 100. Văn phòng: Nội thất

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Tavolo
Bàn
Cestino della carta
Giỏ giấy loại
Sedia
Ghế
Altoparlante
Loa
Bandiera
Cờ
Questa è la sua scrivania?
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Messaggio
Tin nhắn
Lampada
Đèn
Luce
Ánh sáng