Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 99 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 99. Văn phòng: Bàn làm việc

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Mi serve una cucitrice
Tôi đang tìm một cái dập ghim
Puntina da disegno
Đinh ghim
Matita
Bút chì
Libro
Sách
Carta
Giấy
Quaderno
Sổ tay
Diapositive
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Calendario
Lịch
Nastro
Cuộn băng keo
Mi serve una mappa
Tôi cần tìm bản đồ