Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Dove sono le forbici?
Cái gọt bút chì
Temperamatita
Ghim giấy
Fermaglio
Tôi cần một cây bút
Mi serve una penna
Sổ tay
Blocco appunti
Thước kẻ
Righello
Phong bì
Busta
Tem
Francobollo
Keo dán
Colla
Cục tẩy
Gomma per cancellare