Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 98 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 98. Văn phòng: Thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Dove sono le forbici?
Cái kéo ở đâu?
Temperamatita
Cái gọt bút chì
Fermaglio
Ghim giấy
Mi serve una penna
Tôi cần một cây bút
Blocco appunti
Sổ tay
Righello
Thước kẻ
Busta
Phong bì
Francobollo
Tem
Colla
Keo dán
Gomma per cancellare
Cục tẩy