Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Fax
Máy fax
Fotocopiatrice
Máy photo
Telefono
Điện thoại
Computer
Máy tính
Schermo
Màn hình
La stampante funziona?
Máy in có hoạt động không?
Disco
Đĩa
Calcolatore
Máy tính