Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Fax
Máy photo
Fotocopiatrice
Điện thoại
Telefono
Máy tính
Computer
Màn hình
Schermo
Máy in có hoạt động không?
La stampante funziona?
Đĩa
Disco
Máy tính
Calcolatore