Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Prendere due pillole al giorno
Bạn là y tá phải không?
Sei l’infermiere?
Nó có nghiêm trọng không?
È grave?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Non so cosa ho
Tôi bị mất kính
Ho perso gli occhiali
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Puoi sostituirli subito?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Mi serve la ricetta?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
C’è una farmacia qui vicino?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Mi serve qualcosa per il raffreddore
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Grazie dell’aiuto
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Quanto le devo?