Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 96 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 96. Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Prendere due pillole al giorno
Uống 2 viên mỗi ngày.
Sei l’infermiere?
Bạn là y tá phải không?
È grave?
Nó có nghiêm trọng không?
Non so cosa ho
Tôi không biết tôi bị làm sao
Ho perso gli occhiali
Tôi bị mất kính
Puoi sostituirli subito?
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Mi serve la ricetta?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
C’è una farmacia qui vicino?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Mi serve qualcosa per il raffreddore
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Grazie dell’aiuto
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Quanto le devo?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?