Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 95 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 95. Bác sĩ: Nói chuyện với bác sĩ

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Hai le stampelle?
Bạn có nạng không?
Distorsione
Bong gân
L’osso è rotto
Bạn đã bị gãy xương
Mi serve un analgesico
Tôi cần thuốc để giảm đau
Non ho la pressione alta
Tôi không bị huyết áp cao
Sono incinta
Tôi đang mang thai
Ho un eritema
Tôi bị phát ban
La ferita è infetta
Vết cắt bị nhiễm trùng
Guarda questo ematoma
Hãy nhìn vết bầm tím này
Influenza
Cúm
Ho il raffreddore
Tôi bị cảm lạnh
Ho i brividi
Tôi cảm thấy những cơn ớn lạnh
Dove fa male?
Nó đau ở đâu?
Dappertutto
Ở khắp mọi chỗ
Da quanto si sente così?
Bạn cảm thấy thế bao lâu rồi?
Mi sento così da tre giorni
Tôi cảm thấy thế này 3 ngày rồi
Prende qualche medicina?
Bạn có đang dùng thuốc gì không?
Sì, per il cuore
Có, thuốc tim mạch