Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 91 Kỳ nghỉ: Côn trùng

Từ vựng

Tôi không thích côn trùng
Gli insetti non mi piacciono
Ong
Ape
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Ci sono sempre così tante mosche?
Loại nhện nào?
Che tipo di ragno?
Sâu
Verme
Bướm
Farfalla
Bọ rùa
Coccinella
Kiến
Formica
Sâu bướm
Bruco
Gián là loài bẩn
Gli scarafaggi sono sporchi
Đây là thuốc chống côn trùng
Questo è un repellente per insetti