Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 91 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 91. Kỳ nghỉ: Côn trùng

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Gli insetti non mi piacciono
Tôi không thích côn trùng
Ape
Ong
Ci sono sempre così tante mosche?
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Che tipo di ragno?
Loại nhện nào?
Verme
Sâu
Farfalla
Bướm
Coccinella
Bọ rùa
Formica
Kiến
Bruco
Sâu bướm
Gli scarafaggi sono sporchi
Gián là loài bẩn
Questo è un repellente per insetti
Đây là thuốc chống côn trùng