Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Qui ci sono molte rane
Vịt
Anatra
Đó là những con dê phải không?
Quelle sono capre?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Il pappagallo parla?
Rùa nước
Tartaruga
Khỉ
Scimmia
Rắn có độc không?
È un serpente velenoso?
Thằn lằn
Lucertola
Chuột
Topo
Cá sấu
Coccodrillo