Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 89 Kì nghỉ: động vật nuôi

Từ vựng

Động vật
Animali
Bạn có một con chó không?
Hai un cane?
Tôi dị ứng với mèo
Sono allergico ai gatti
Tôi có một con chim
Ho un uccello
Thỏ
Coniglio
Gà mái
Gallina
Gà trống
Gallo
Ngựa
Cavallo
Tôi thích ngựa
Mi piacciono i cavalli
Heo
Maiale