Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 88 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 88. Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Mi piace giocare a dama
Tôi thích chơi cờ
Voglio giocare a carte
Tôi muốn chơi bài
Non mi piace giocare a scacchi
Tôi không thích chơi cờ
Non devo andare al ristorante
Tôi không cần đến nhà hàng
Mi piace far volare l’aquilone
Tôi thích thả diều
Non mi piace l’alpinismo
Tôi không thích leo núi
Mi piace correre in bicicletta
Tôi thích đi xe đạp
Non voglio giocare ai videogiochi
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
Mi piace ballare
Tôi thích khiêu vũ
Mi piace giocare
Tôi thích chơi
Devo tornare a casa
Tôi cần trở về nhà
Devo andare a dormire
Tôi cần đi ngủ
Mi piace scrivere poesie
Tôi thích viết thơ