Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi sẽ đi bộ
Vado a fare una passeggiata
Tôi không cần xem tivi
Non mi piace guardare la televisione
Tôi không cần xem phim
Non devo guardare il film
Tôi cần sử dụng máy tính
Devo usare il computer
Tôi cần sang đường
Devo attraversare la strada
Tôi cần tiêu tiền
Devo spendere soldi
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Devo spedirlo per posta
Tôi cần đứng xếp hàng
Devo fare la fila
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Non devo fare un deposito in banca