Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 87 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 87. Ki nghỉ: Tôi cần

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Vado a fare una passeggiata
Tôi sẽ đi bộ
Non mi piace guardare la televisione
Tôi không cần xem tivi
Non devo guardare il film
Tôi không cần xem phim
Devo usare il computer
Tôi cần sử dụng máy tính
Devo attraversare la strada
Tôi cần sang đường
Devo spendere soldi
Tôi cần tiêu tiền
Devo spedirlo per posta
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Devo fare la fila
Tôi cần đứng xếp hàng
Non devo fare un deposito in banca
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng