Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Voglio fare sci d’acqua
Tôi muốn tắm nắng
Voglio prendere il sole
Tôi không muốn đi câu cá
Non voglio andare a pesca
Tôi không muốn đi bơi
Non voglio andare a nuotare
Tôi muốn đi đến công viên
Voglio andare al parco
Tôi muốn đi đến hồ
Voglio andare al lago
Tôi không muốn đi cắm trại
Non voglio andare in campeggio
Tôi muốn đi thuyền buồm
Non voglio andare in barca a vela
Tôi muốn đi chèo thuyền
Voglio andare in barca
Tôi muốn trượt tuyết
Voglio andare a sciare
Tôi muốn đi du lịch
Voglio viaggiare