Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 85 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 85. Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Voglio prendere il sole
Tôi muốn tắm nắng
Voglio fare sci d’acqua
Tôi muốn chơi lướt ván nước
Non voglio andare a pesca
Tôi không muốn đi câu cá
Non voglio andare a nuotare
Tôi không muốn đi bơi
Voglio andare al parco
Tôi muốn đi đến công viên
Voglio andare al lago
Tôi muốn đi đến hồ
Non voglio andare in campeggio
Tôi không muốn đi cắm trại
Non voglio andare in barca a vela
Tôi muốn đi thuyền buồm
Voglio andare in barca
Tôi muốn đi chèo thuyền
Voglio andare a sciare
Tôi muốn trượt tuyết
Voglio viaggiare
Tôi muốn đi du lịch