Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 84 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 84. Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

La spiaggia è di sabbia?
Bãi biển có nhiều cát không?
C’è il bagnino?
Có nhân viên cứu hộ không?
Qual è l’orario?
Trong mấy giờ?
Ci sono pericoli per i bambini?
Có an toàn cho trẻ em không?
Si può nuotare senza pericolo qui?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Possiamo nuotare qui?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
L’acqua è fredda?
Nước có lạnh không?
Possiamo tuffarci senza pericolo qui?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
C’è una risacca pericolosa?
Có sóng dội nguy hiểm không?
A che ora arriva l’alta marea?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
A che ora arriva la bassa marea?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
C’è una corrente forte?
Có dòng nước mạnh nào không?
Come arrivo all’isola?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Possiamo prendere una barca per andarci?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?