Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 83 Bãi biển: Hãy đi bơi

Từ vựng

Nước
Acqua
Bể bơi
Piscina
Người cứu hộ ở bể bơi, bãi biển
Bagnino
Kickboard
Surfboard
Ống thở
Boccaglio
Lặn có ống thở
Fare snorkeling
Lướt sóng
Fare surf
Bơi
Nuotare
Lặn
Tuffarsi