Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 82 Bãi biển: Động vật biển

Từ vựng

Vỏ sò
Conchiglia
Cá ngựa
Cavalluccio marino
Cá voi
Balena
Cua
Granchio
Cá heo
Delfino
Hải cẩu
Foca
Sao biển
Stella marina
Pesce
Cá mập
Pescecane
Con sứa
Medusa