Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 78 Thực phẩm: Gia vị

Từ vựng

Đồ gia vị
Condimento
Mù tạc
Senape
Sốt cà chua
Ketchup
Sốt mai-o-ne
Maionese
Dầu
Olio
Giấm
Aceto
Nó cần thêm muối.
Manca sale
Bột
Farina
Mật ong
Miele
Lúa mì
Frumento