Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 74 Thức ăn: Thịt

Từ vựng

Thịt bò
Manzo
Vitello
Giăm bông
Prosciutto
Gà tây
Tacchino
Vịt
Anatra
Thịt lợn muối xông khói
Pancetta
Bánh xúc xích
Hot dog
Thịt băm viên
Hamburger
Bò bít tết
Bistecca
Thịt lợn
Maiale
Xúc xích
Salsiccia
Sườn cừu
Braciola di agnello
Sườn lợn
Braciola di maiale