Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 72 Thực phẩm: Thêm các loại rau

Từ vựng

Nấm
Funghi
Rau diếp
Lattuga
Ngô
Mais
Khoai tây
Patate
Cà chua
Pomodoro
Cà rốt
Carota
Cây chuối lá
Banana platano
Đậu
Fagioli
Cơm
Riso