Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 69 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 69. Thực phẩm: Cửa hàng tạp phẩm

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Negozio di alimentari
Cửa hàng tạp hoá
Il negozio di alimentari è aperto
Cửa hàng tạp hóa mở cửa
Carrello
Xe đẩy mua sắm
Cestino
Giỏ hàng
Hai del riso?
Bạn có gạo không?
Comprare
Mua
Pagare
Thanh toán
In quale corsia?
Ở lối nào?
Macelleria
Cửa hàng thịt
Panificio
Hiệu bánh
Dov’è l’acqua?
Nước ở đâu?
Cucinare
Nấu
Mangiare in famiglia
Ăn tối với gia đình
Ho fame
Tôi đói
Preparare la tavola
Đặt bàn