Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 68 Nhà hàng: Thanh toán

Từ vựng

Ăn
Mangiare
Uống
Bere
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Puoi chiamare il direttore?
Đây là cái gì?
Cos’è questo?
Hóa đơn
Conto
Tiền boa
Mancia
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Posso pagare con la carta di credito?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Quanto le devo?
Vui lòng cho xin hóa đơn
Il conto, per favore
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Hai un’altra carta di credito?
Tôi cần một tờ biên lai
Mi serve lo scontrino
Nhà tắm ở đâu?
Dov’è il bagno?
Lối ra
Uscita
Lối vào
Entrata
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt
Grazie, il servizio è stato ottimo