Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 68 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 68. Nhà hàng: Thanh toán

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Mangiare
Ăn
Bere
Uống
Puoi chiamare il direttore?
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Cos’è questo?
Đây là cái gì?
Conto
Hóa đơn
Mancia
Tiền boa
Posso pagare con la carta di credito?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Il conto, per favore
Vui lòng cho xin hóa đơn
Hai un’altra carta di credito?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Mi serve lo scontrino
Tôi cần một tờ biên lai
Dov’è il bagno?
Nhà tắm ở đâu?
Uscita
Lối ra
Entrata
Lối vào
Grazie, il servizio è stato ottimo
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt