Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 63 Nhà hàng: Tại bàn ăn

Từ vựng

Đồ uống
Bevanda
Với đá
Con ghiaccio
Muỗng
Cucchiaio
Dao
Coltello
Nĩa
Forchetta
Ly, cốc
Bicchiere
Đĩa
Piatto
Đĩa để lót tách
Piattino
Tách, chén
Tazza
Tôi cần một cái khăn ăn
Mi serve un tovagliolo
Tôi không muốn hạt tiêu
Non voglio pepe
Lọ tiêu
Pepiera
Bạn có thể đưa giúp tôi muối được không?
Mi passi il sale?
Lọ muối
Saliera