Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 63 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 63. Nhà hàng: Tại bàn ăn

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Bevanda
Đồ uống
Con ghiaccio
Với đá
Cucchiaio
Muỗng
Coltello
Dao
Forchetta
Nĩa
Bicchiere
Ly, cốc
Piatto
Đĩa
Piattino
Đĩa để lót tách
Tazza
Tách, chén
Mi serve un tovagliolo
Tôi cần một cái khăn ăn
Non voglio pepe
Tôi không muốn hạt tiêu
Pepiera
Lọ tiêu
Mi passi il sale?
Bạn có thể đưa giúp tôi muối được không?
Saliera
Lọ muối