Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 61 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 61. Mua sắm: Giảm giá

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Vorrei una collana
Tôi đang tìm kiếm một sợi dây chuyền
A che ora chiude il negozio?
Thời gian sẽ đóng cửa cửa hàng?
Ci sono saldi?
Có giảm giá không?
Pago in contanti
Tôi sẽ trả bằng tiền mặt
Puoi mettermelo da parte?
Bạn có thể giữ nó cho tôi không?
Prendi carte di credito?
Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Vorrei cambiare questo
Tôi muốn đổi cái này
Posso riportarlo indietro?
Tôi có thể trả lại nó không?
Aperto
Mở cửa
Chiuso
Đóng cửa
Chiuso per pausa pranzo
Đóng cửa vào buổi trưa
Scontrino
Biên lai
Difettoso
Bị lỗi
Rotto
Bị vỡ
Uscita
Lối ra
Commesso
Nhân viên bán hàng