Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 57 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 57. Mua sắm: Hãy cho tôi xem

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Vado a fare spese
Tôi đang đi mua sắm
Dov’è la zona dei negozi?
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Voglio andare al centro commerciale
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Puoi aiutarmi?
Bạn có thể giúp tôi không?
Dò solo un’occhiata
Tôi chỉ xem thôi
Puoi mostrarmi delle camicie?
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Dov’è il camerino?
Phòng thay đồ ở đâu?
Posso provare?
Tôi có thể mặc thử không?
Il colore non mi sta bene
Màu sắc không phù hợp với tôi
Hai un altro colore?
Bạn có chiếc này màu khác không?
Mi piace
Tôi thích nó
Non mi piace
Tôi không thích nó