Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 57 Mua sắm: Hãy cho tôi xem

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
Vado a fare spese
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Dov’è la zona dei negozi?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Voglio andare al centro commerciale
Bạn có thể giúp tôi không?
Puoi aiutarmi?
Tôi chỉ xem thôi
Dò solo un’occhiata
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Puoi mostrarmi delle camicie?
Phòng thay đồ ở đâu?
Dov’è il camerino?
Tôi có thể mặc thử không?
Posso provare?
Màu sắc không phù hợp với tôi
Il colore non mi sta bene
Bạn có chiếc này màu khác không?
Hai un altro colore?
Tôi thích nó
Mi piace
Tôi không thích nó
Non mi piace