Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 56 Tham quan: Địa điểm

Từ vựng

Núi lửa
Vulcano
Dãy núi
Catena montuosa
Sông
Fiume
Bán đảo
Penisola
Bãi biển
Spiaggia
Đầm lầy
Palude
Hồ
Lago
Sa mạc
Deserto
Thác nước
Cascata