Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 54 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 54. Quanh thành phố: Trong quán bar

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Posso offrirti un drink?
Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
L’ingresso è a pagamento?
Có phí vào cửa không?
Una birra, per favore
Làm ơn cho một bia
Vorrei un bicchiere di vino rosso
Tôi muốn một ly vang đỏ
Che tipo di birra?
Loại bia nào?
Vino bianco
Vang trắng
Ho bisogno di un drink
Tôi cần một đồ uống
Vuoi ballare?
Bạn có muốn nhảy không?
Sì, voglio ballare
Có, tôi muốn nhảy
Non voglio ballare
Tôi không muốn nhảy
Sono preoccupato
Tôi đang lo lắng
Non trovo mio papà
Tôi không tìm thấy bố tôi
Mi sono perso
Tôi bị lạc
Per favore aspettami
Xin vui lòng chờ tôi
Devo parlare con la polizia
Tôi cần cảnh sát