Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Posso offrirti un drink?
Có phí vào cửa không?
L’ingresso è a pagamento?
Làm ơn cho một bia
Una birra, per favore
Tôi muốn một ly vang đỏ
Vorrei un bicchiere di vino rosso
Loại bia nào?
Che tipo di birra?
Vang trắng
Vino bianco
Tôi cần một đồ uống
Ho bisogno di un drink
Bạn có muốn nhảy không?
Vuoi ballare?
Có, tôi muốn nhảy
Sì, voglio ballare
Tôi không muốn nhảy
Non voglio ballare
Tôi đang lo lắng
Sono preoccupato
Tôi không tìm thấy bố tôi
Non trovo mio papà
Tôi bị lạc
Mi sono perso
Xin vui lòng chờ tôi
Per favore aspettami
Tôi cần cảnh sát
Devo parlare con la polizia