Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 53 Quanh thành phố: Trên đường phố

Từ vựng

Đường phố
Via
Tín hiệu giao thông
Segnaletica stradale
Đèn giao thông
Semaforo
Khách bộ hành
Pedone
Đại lộ
Viale
Vỉa hè
Marciapiede
Phòng vệ sinh
Bagni
Phòng tắm
Bagno