Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 52 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 52. Quanh thành phố: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Dove’è la fermata dell’autobus?
Bến xe buýt ở đâu
Qual è la prossima fermata?
Bến tiếp theo là gì?
È questa la mia fermata?
Đây có phải là bến của tôi không?
Scusa, devo scendere qui
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Dov’è il museo?
Bảo tàng ở đâu?
Telefono pubblico
Điện thoại công cộng
C’è l’elenco telefonico?
Có danh bạ điện thoại không?
Vendi riviste in inglese?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
A che ora comincia il film?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Vorrei quattro biglietti, per favore
Làm ơn cho tôi bốn vé
Il film è in inglese?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Popcorn
Bắp rang
Dov’è la farmacia?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?