Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 47 Du lịch: Vật dụng cần thiết

Từ vựng

Thang máy ở đâu?
Dov’è l’ascensore?
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
Devo parlare con il direttore
Vòi sen không hoạt động
La doccia non funziona
Phòng không có cái chăn nào
In camera non ci sono coperte
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
Posso avere un altro cuscino?
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
La nostra camera non è stata pulita
Chúng tôi cần khăn bơi
Ci servono asciugamani per la piscina
Không có nước nóng
Non c’è acqua calda
Tôi không thích căn phòng này
Questa camera non mi piace
Chúng tôi cần một phòng có điều hòa
Ci serve una camera con l’aria condizionata
Tôi không đặt phòng trước
Non ho prenotato