Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 47 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 47. Du lịch: Vật dụng cần thiết

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Dov’è l’ascensore?
Thang máy ở đâu?
Devo parlare con il direttore
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
La doccia non funziona
Vòi sen không hoạt động
In camera non ci sono coperte
Phòng không có cái chăn nào
Posso avere un altro cuscino?
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
La nostra camera non è stata pulita
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
Ci servono asciugamani per la piscina
Chúng tôi cần khăn bơi
Non c’è acqua calda
Không có nước nóng
Questa camera non mi piace
Tôi không thích căn phòng này
Ci serve una camera con l’aria condizionata
Chúng tôi cần một phòng có điều hòa
Non ho prenotato
Tôi không đặt phòng trước