Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 45 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 45. Du lịch: Tới điểm đến của bạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Benvenuto
Chào mừng
Ecco il mio passaporto
Hộ chiếu của tôi đây
Ha qualcosa da dichiarare?
Ông có cần khai báo gì không?
Sì, ho qualcosa da dichiarare
Có tôi có vài thứ cần khai báo
No, non ho niente da dichiarare
Không, tôi không có gì cần khai báo
Sono qui per affari
Tôi tới đây công tác
Sono qui in vacanza
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Mi fermo una settimana
Tôi sẽ ở đây một tuần
Sono all’hotel Marriott
Tôi đang ở tại khách sạn Marriott
Dove posso prendere il mio bagaglio?
Tôi có thể khai báo hành lý ở đâu?
Dov’è la dogana?
Hải quan ở đâu?
Per favore, potrebbe aiutarmi con i bagagli?
Bạn vui lòng giúp tôi với mấy cái túi được không?
Mi mostri lo scontrino dei bagagli
Tôi có thể xem vé hành lý của ông không?