Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 44 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 44. Du lịch: Anh sẽ đi đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Dove sei diretto?
Ông đang đi đâu?
Vado in vacanza
Tôi đang đi nghỉ
Vado in viaggio d’affari
Tôi đang đi công tác
Quanti bagagli hai?
Ông có bao nhiêu túi?
A quale terminal devi andare?
Ông cần tìm ga nào?
Vorrei un posto lungo il corridoio
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
Vorrei un posto vicino al finestrino
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Cerco il terminal A
Tôi đang tìm ga A
Il terminal B è per i voli internazionali
Ga B là dành cho các chuyến bay quốc tế
Perché l’aereo è in ritardo?
Tại sao máy bay lại bị trễ?
Allacciare la cintura di sicurezza
Thắt dây an toàn
Posso avere una coperta?
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
A che ora atterriamo?
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?