Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 44 Du lịch: Anh sẽ đi đâu?

Từ vựng

Ông đang đi đâu?
Dove sei diretto?
Tôi đang đi nghỉ
Vado in vacanza
Ông có bao nhiêu túi?
Quanti bagagli hai?
Tôi đang đi công tác
Vado in viaggio d’affari
Ông cần tìm ga nào?
A quale terminal devi andare?
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
Vorrei un posto lungo il corridoio
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Vorrei un posto vicino al finestrino
Tại sao máy bay lại bị trễ?
Perché l’aereo è in ritardo?
Thắt dây an toàn
Allacciare la cintura di sicurezza
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
Posso avere una coperta?
Tôi đang tìm ga A
Cerco il terminal A
Ga B là dành cho các chuyến bay quốc tế
Il terminal B è per i voli internazionali
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?
A che ora atterriamo?