Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 43 Du lịch: hành lý của tôi ở đâu?

Từ vựng

Khu vực khai báo hành lý
Area ritiro bagagli
Băng tải
Carosello bagagli
Xe đẩy hành lý
Carrello
Vé hành lý
Scontrino bagagli
Hành lý thất lạc
Bagaglio smarrito
Bộ phận hành lý thất lạc
Oggetti smarriti
Nhân viên khuân vác
Portabagagli
Thang máy
Ascensore
Lối đi tự động
Tappeto mobile
Lối vào
Entrata
Lối ra
Uscita
Đổi ngoại tệ
Cambiovaluta
Trạm xe buýt
Fermata dell’autobus
Thuê ô tô
Autonoleggio