Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 42 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 42. Du lịch: Khởi hành và đến

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Partenza
Xuất phát
Decollo
Cất cánh
Atterraggio
Hạ cánh
Pista
Đường băng
Arrivo
Đến
Terminal
Nhà ga
Area non fumatori
Khu vực không hút thuốc
Ufficio dogana
Bộ phận hải quan
Duty free
Miễn thuế
Addetto alla vigilanza
Nhân viên an nình
Metal detector
Máy dò kim loại
Apparecchio a raggi X
Máy chiếu X-quang
Documento d’identità
Mẫu khai nhận dạng