Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 40 Du lịch: Sân bay

Từ vựng

Sân bay
Aeroporto
Máy bay
Aeroplano
Chuyến bay
Volo
Vé
Biglietto
Phi công
Pilota
Tiếp viên
Assistente di volo
Số chuyến bay
Numero del volo
Cửa lên máy bay
Uscita d’imbarco
Phiếu lên máy bay
Carta d’imbarco
Hộ chiếu
Passaporto
Hành lý xách tay
Bagaglio a mano
Va li
Valigia
Hành lý
Bagaglio