Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 39 Cơ thể: Phần dưới cơ thể

Từ vựng

Hông
Anca
Đùi
Coscia
Mông
Natiche
Bàn chân
Piede
Chân
Gamba
Đầu gối
Ginocchio
Mắt cá chân
Caviglia
Bắp chân
Polpaccio
Gót chân
Tallone
Ngón chân
Dita dei piedi