Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 38 Cơ thể: Phần trên cơ thể

Từ vựng

Vai
Spalla
Ngực
Torace
Lưng
Schiena
Dạ dày
Stomaco
Eo
Vita
Thân mình
Torso
Cánh tay
Braccio
Khuỷu tay
Gomito
Cẳng tay
Avambraccio
Cổ tay
Polso
Bàn tay
Mano
Ngón tay
Dito
Ngón cái
Pollice
Móng tay
Unghia