Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 33 Đối lập: Chậm/nhanh

Từ vựng

Chậm
Lento
Nhanh
Veloce
Trống, đói
Vuoto
Đầy, no
Pieno
Xinh đẹp
Bello
Xấu xí
Brutto
Ồn ào
Rumoroso
Yên lặng
Silenzioso
Mạnh
Forte
Yếu
Debole
Sự thật
Verità
Lời nói dối
Bugia
Cứng
Duro
Mềm
Morbido