Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
Freddo
Nóng
Caldo
Sáng
Chiaro
Tối
Scuro
Xấu
Cattivo
Tốt
Buono
Một mình
Da solo
Cùng nhau
Insieme
Ướt
Bagnato
Khô
Asciutto
Với
Con
Không có
Senza