Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 29 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 29. Thời tiết và các mùa

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Com’è il tempo?
Thời tiết như thế nào?
Fa caldo
Trời nóng
Fa freddo
Trời lạnh
C’è il sole
Trời nắng
È nuvoloso
Trời nhiều mây
C’è afa
Trời nồm
Piove
Trời đang mưa
Nevica
Tuyết đang rơi
C’è vento
Trời nhiều gió
C’è un tempaccio
Thời tiết khó chịu
Che temperatura c’è?
Nhiệt độ bao nhiêu?
Stagioni
Các mùa
Inverno
Mùa đông
Estate
Mùa hè
Primavera
Mùa xuân
Autunno
Mùa thu