Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 29 Thời tiết và các mùa

Từ vựng

Thời tiết như thế nào?
Com’è il tempo?
Trời nóng
Fa caldo
Trời lạnh
Fa freddo
Trời nắng
C’è il sole
Trời nhiều mây
È nuvoloso
Trời nồm
C’è afa
Trời đang mưa
Piove
Tuyết đang rơi
Nevica
Trời nhiều gió
C’è vento
Thời tiết khó chịu
C’è un tempaccio
Nhiệt độ bao nhiêu?
Che temperatura c’è?
Các mùa
Stagioni
Mùa đông
Inverno
Mùa hè
Estate
Mùa xuân
Primavera
Mùa thu
Autunno