Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Duemila undici
2011
Duemila dodici
2012
Duemila tredici
2013
Duemila quattordici
2014
Duemila quindici
2015
Duemila sedici
2016
Duemila diciassette
2017
Duemila diciotto
2018
Duemila diciannove
2019
Che giorno è oggi?
Hôm nay là ngày gì?
Oggi è il ventuno novembre duemila tredici
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
La settimana scorsa
Tuần trước
Il mese scorso
Tháng trước
La settimana prossima
Tuần tới
Il mese prossimo
Tháng tới
L’anno prossimo
Năm tới
Stanotte
Đêm nay
Ieri notte
Đêm qua
Domani mattina
Sáng ngày mai
Due giorni fa
Ngày hôm kia
Dopodomani
Ngày kia
Fine settimana
Cuối tuần